Политика за поверителност

март 22, 2023 2023-05-06 9:57

Политика за поверителност

Защитата на Вашите лични данни е важна за нас. Ние оценяваме оказаното ни доверие избирайки да посетите и разгледате www.hoteldream.bg  за Вашата онлайн резервация и следваме произтичащите от това ангажименти да пазим неприкосновеността на предоставената ни от Вас лична информация като се стремим строго да се придържаме към ЗЗЛД.  Настоящият документ, който подлежи на периодични актуализации, описва как използваме и обработваме личната Ви информация. Тук също ще намерите информация как да се свържете с нас, ако имате въпроси относно защитата на личните Ви данни. Йото ГРУП ООД е в качеството си на собственик на www.hoteldream.bg.

Може да се свържете с нас на адреса ни на управление:

Гр.София , бул. Александър Малинов 74

Телефон за връзка с управителя на хотел Дрийм: 0885982273 или 0885982219

Или като ни изпратите запитване на имейл адрес: reservation@hoteldream.bg

Следващата декларация представя как е гарантирана защитата на данните и какъв вид данни за какви цели се събират.

Събиране, обработка и предаване на лични данни:

Всеки клиент, може да посети нашия сайт, без да остави никакви лични данни. Личните данни се събират, само ако ги предоставяте доброволно, например когато правите резервация за настаняване или извършвате запитване. Когато правите запитване за резервация, чрез нашата страница, Вие ще бъдете помолени да попълните онлайн форма, която съдържа: име, адрес, имейл, телефонен номер за връзка. Тази информация е необходима за обработка на заявката и завършването на поръчката (включително изпращането на имейл до Вас за потвърждение на поръчката)

Ние събираме следните видове лична информация:

Вашето лично име и фамилия, имейл адрес, телефонен номер за обратна връзка

Данни за престоя ви, включително дати на пристигане и заминаване, специални изисквания, информация за избора ви на услуги (включително избор на стая, удобства и други използвани от вас услуги).

Защо събираме, използваме и споделяме вашата лична информация?

Резервации: ние използваме вашата лична информация, за да можем да осъществим вашата онлайн резервация и да ви изпратим имейл с потвърждение, предхождащ вашето настаняване и информация за региона и вашето място за настаняване.

При настаняване и регистриране в хотел Дрийм -вашето лично име и фамилия, единен граждански номер, телефонен номер.

Данни за престоя ви, включително дати на пристигане и заминаване, специални изисквания, информация за избора ви на услуги (включително избор на стая, удобства и други използвани от вас услуги).

Данни , събирани при плащане,направено от или към Йото Груп ООД– номер на кредитна или дебитна карта,банкова сметка и друга банкова или платежна информация,събирана при и обработвана във връзка с извършване на плащането по банков път,чрез директен дебит или през онлайн платформата.

Данни при предоставени при участие в игри,томболи и/или други сезонни или промоционални кампании,организирани от Йото Груп ООД и адресирани до неограничен кръг лица,включително и чрез социалните мрежи.

Данни , информация за избрания от Вас начин на плащане,извършени и дължими плащания.

Отзиви от гости: възможно е да използваме вашата информация за контакт, за да ви поканим да напишете отзив след престоя си. Това помага на други пътуващи да изберат мястото за настаняване, което най-добре отговаря на техните нужди.

Изпълнение на регулаторни и законови задължения: възможно е да използваме личната ви информация с цел изпълнение на регулаторни и законови задължения.

Разследване и превенция на измамите: възможно е да използваме личните ви данни с цел разследване и превенция на измамите и други незаконосъобразни или нежелателни действия.

Подобряване на нашите услуги: Не на последно място, ние използваме личните ви данни с цел статистически анализ, подобряване на нашите услуги, потребителския опит и функционалността и качеството на туристическата информация и онлайн услугите, които предлагаме.

Съгласие и използване на данни за посочените цели:

Когато въвеждате лични или служебни данни (електронни адреси, имена, адреси), разкриването на данните се извършва напълно доброволно. Въвеждайки данните, Вие давате съгласие за събирането, обработката и използването им с цел установяване на контакт. Събиране, обработка и използване за каквито и да са други цели не се извършва. Това съгласие може да бъде отменено по всяко време, считано за бъдещ период.

Предаване на вашите лични данни не се извършва, освен ако изрично желаете това.

Сигурност:

Йото Груп ООД и www.hoteldream.bg прилагат цялостни технически и организационни мерки за защита на предоставяните данни срещу случайно или умишлено манипулиране, загуба, унищожение и достъп от неупълномощени лица. Нашите мерки за сигурност се подобряват непрекъснато, в крак с технологичното развитие.

 

Как споделяме вашите лични данни с трети лица?

Възможно е да споделяме вашите данни с трети лица при условията, описани по-долу.

Booking.com: работим заедно с Booking.com B.V., с адрес: Herengracht 597, 1017 CE Amsterdam, Нидерландия (www.booking.com) (наричана по-нататък Booking.com), за да предлагаме услуги за онлайн резервации. Въпреки че цялото съдържание се намира на този уебсайт и че осъществявате резервацията си директно при нас, резервациите технически се обработват от Booking.com. Поради тази причина споделяме информацията, която сте ни предоставили на този уебсайт с Booking.com и нейните дъщерни дружества. Тя може да включва лична информация като името ви, информацията ви за контакт, банковата ви информация, имената на пътуващите с вас гости и услугите, които сте избрали по време на резервацията си. За да научите повече за Booking.com и дъщерните й дружества, посетете „За Booking.com“. Booking.com може да ви изпрати имейл-потвърждение, имейл, предхождащ вашето настаняване и информация за региона и вашето място за настаняване. Booking.com също така ще ви предостави денонощно обслужване на клиенти, от офиси на място и на над 20 езика. Предоставяйки ни своята информация, вие предоставяте възможност на сътрудниците от отдел Връзка с клиенти да ви окажат помощ, когато такава ви е необходима. Booking.com може да използва данните ви за технически, аналитични или маркетинг цели, както е описано по-подробно в https://www.booking.com/content/privacy.bg.html. Това може да означава, че данните ви ще бъдат споделени с други компании част от Priceline Group

Ако имате въпроси относно обработката на вашата информация от Booking.com, моля пишете на reservation@hoteldream.bg

Трети лица – доставчици: Възможно е да използваме като доставчици на услуги трети лица (процесори), които да обработват вашите данни от наше име. Този процес е свързан с улесняване на плащанията за резервациите, изпращане на рекламни материали или за изготвяне на статистики. Тези доставчици са обвързани с клаузи за конфиденциалност и нямат право да използват вашите лични данни за своите собствени цели или за целите на други страни.

Трети лица , обработващи лични данни, които въз основа на договор с Йото Груп ООД – обработват личните Ви данни от името на фирмата или имат пряк/косвен достъп до личните Ви данни

Лица , които по възлагане на Йото Груп ООД поддържат оборудване и софтуер,използвани за обработване на личните Ви данни

Лица, предоставящи услуги по сервизна поддръжка на крайни устройства

Лица, осъществяващи дейности по инсталация и / или поддръжка на адреси за предоставяне на услугата

Банките, обслужващи плащанията,извършени от Вас

Охранителни фирми, притежаващи лиценз за извършване на частна охранителна дейност,обработващи видеозаписите от обекти на Йото Груп ООД и /или поддържащи други регистри в процеса на осигуряване на пропускателния режим на същите обект

Компетентни органи: Ние разкриваме лични данни на правоприлагащите органи и други държавни органи, доколкото това се изисква от закона или е необходимо за предотвратяването, разкриването и съдебното преследване на престъпни деяния и измами.

Може ли да откажете предоставянето на лични данни на Йото Груп ООД и какви са последиците от това:

За да имаме удоволствието да Ви настаним и регистрираме в нашия семеен хотел, ние се нуждаем от определени данни, които са необходими за изпълнение на нормативните задължения на Йото Груп ООД.

Непредоставянето на следните данни възпрепятства възможността Йото Груп ООД да действа спрямо законовите норми, които са ни възложени от ЗСч,Закона за туризма, ЗДДС , Закона за местни данъци и такси, ДОПК , както и води до нарушение от наша страна, ако не предоставим необходимата информация изисквана от нас ежедневно като туристически обект:

При настаняване и регистрация в хотел Дрийм- Три имена ,ЕГН или личен номер на чужденец, адрес,телефон и или адрес на електронна поща за връзка с Вас, или посочено от Вас лице за контакт.

Данни, събирани при плащане, направено от или към Йото Груп ООД – номер на кредитна или дебитна карта,банкова сметка и друга банкова или платежна информация,събирана при и обработвана във връзка с извършване на плащането по банков път,чрез директен дебит или през онлайн платформата.

Съхранение на лични данни:

Ще съхраним личните Ви данни за период от 10 години ( чл.12 от ЗСч, във вр. с чл. 5 от КСО ). Всички лични данни , които съхраняваме са обект на това заявление за  конфиденциалност.

Провери наличност

1 Стая , 1 Възрастен , 0 Деца
Стаи
Възрастни
Деца