Правила и условия

март 19, 2021 2023-07-19 10:54

Общи условия

  1. Резервации:

1.1 Резервации в хотел Дрийм бихте могли да направите по един от следните начини:

-Пишете ни на имейл reservation@hoteldream.bg

-Пратете ни запитване през нашия официален сайт www.hoteldream.bg

-Резервирайте си през нашия профил в booking.com

-Заповядайте на място в хотела

1.2  След като получим и обработим Вашата заявка, Вие ще получите потвърждение за резервация на посочен от Вас електронен адрес. Потвърждението съдържа номер и дата на резервацията, имена на госта, телефон и имейл за връзка, брой на гостите, дължимата сума, какво се включва в цената, условията и сроковете за плащане на депозит.

1.3 За групови резервации хотелът изисква депозит,  в размер на 50 (петдесет) % от общата сума по резервацията (освен ако между страните, не е договорена друга сума за плащане като депозит). Плащане от Ваша страна очакваме в рамките на 5 (пет) работни дни след получаването на потвърждението. Остатъкът от сумата на цялата Ви резервация, сe заплаща в деня на настаняване. При желание да отмените резервация, по която има преведен гарантиращ депозит, се прилагат санкции, описани по-долу в условията за анулации.

1.4  При изискан предварително депозит, Вашата резервация е валидна и се счита за окончателно ПОТВЪРДЕНА след извършване на посоченото плащане по конкретната заявка и получаване на потвърждение за нея по e–mail.

1.5 При анулиране на резервация два дена преди настаняването се плаща глоба на стойност половината от една нощувка.

  1. Плащане:

2.1 Възможности за плащане:

– В брой или с карта на място в хотела

– С кредитна карта през сайта на хотела

– С банков превод

Банков превод по следната банкова сметка:
Банкова сметка:
IBAN BG57UNCR70001525033238
BIC UNCRBGSF
УниКредит Булбанк АД
Йото Груп ООД / Yoto Group ltd

  1. Условия за анулация:

3.1 Анулиране на направена от Вас резервация, можете да направите по следния начин:

– Пишете ни на e-mail: reservation@hoteldream.bg. Моля упоменете Вашите имена и номера на резервацията Ви.

3.2 При анулиране на потвърдена резервация до 10 (десет) дни преди пристигане, клиентът не дължи неустойка, освен в случаите на направена резервация по специални празнични пакети, в които допълнително са описани сроковете за резервации и анулации.

3.3 При анулиране на резервацията до 3(три) дни преди пристигане, дължите неустойка в размер на 50 (петдесет) % от общата сума, платена като депозит.

3.4 При анулиране на резервацията в срок, по-кратък от 72 (седемдесет и два) часа преди настаняването или в случай на неявяване в деня на настаняването, сумата платена предварително по Вашата резервация няма да бъде възстановена, а резервацията се счита за анулирана.

3.5 Хотел Дрийм запазва правото си да анулира потвърдена и платена резервация в случай на форсмажорни обстоятелства и други, независещи от хотелиера причини. В тези случаи хотелиерът:

– Предлага на клиента настаняване за друг период, при запазване на същите условия и цени.

– Възстановява платения от клиента депозит в 30 (тридесет) – дневен срок от датата на получаване на писмено искане за това от туриста, като не дължи неустойка на същия.

  1. Условия за настаняване:

4.1 Настаняването се извършва от 14:00 ч. до 23:30

Настаняването в хотела се осъществява след представяне на лични документи, удостоверяващи самоличността на клиента. Предоставените от Вас данни са защитени, съгласно Закона за Защита на Личните Данни и нормативните актове, регламентиращи защитата на информация и се обработват само във връзка с осъществяването на установените изисквания на Закона за Туризма. Тази информация ще бъде използвана само и единствено във връзка с Вашата резервация и няма да бъде предоставяна за други цели.

4.2 Напускането на стаите се извършва не по-късно от 11:00 ч. в деня за освобождаването.

4.3 Домашни любимци не се приемат!

4.4 В стаите, общите помещения на хотела НЕ се пуши! Определените зони за пушене са разпределени в рамките на откритата част на хотела.

– За гости, които не се съобразяват с нашата политика се налага глоба от 50.00 BGN, която всеки Гост, Клиент и Посетител на хотел Дрийм дава своето безусловно съгласие да бъде добавена към сметката на стаята, ресторанта или изискана от нарушителя лично. Нарушителят носи и лична отговорност за наложените от компетентните органи административни санкции във връзка с нарушението.

4.5 Молим всеки един гост на хотела да бъде съобразителен към останалите гости. Вдигане на шум, силна музика и пропане по по вратите, не се толерира. При неразбирателство от страна на гостите, те ще бъдат помолени да напуснат хотела. Паричната стойност на нощувката няма да бъде възстановена.

4.5 Гостите и посетителите на хотела са длъжни да пазят собствеността на хотела. В случай на вреди се дължи обезщетение.

4.6  При ползването на услугите на хотела /ресторант и общи помещения/ гостите и посетителите на хотела не следва да нарушават спокойствието на останалите гости.

4.7 Ресторанта е временно затворен.Предлагаме закуски от 7:30-10ч.

  1. Цени:

5.1 Цените на нощувките в хотела се определят съгласно актуален ценоразпис, публикуван на интернет страницата на хотела, като си запазва правото да променя едностранно  тези цени.

5.2 Хотелът има право да определя цени, различни от обявените в ценовата листа за дните на официални празници и за други периоди, изрично определени от хотела.

  1. Права и задължения на страните:

6.1 Хотел „Дрийм“ поема задължението да предостави на клиента в пълен размер заявените и заплатените от него услуги.

6.2 Хотел „Дрийм“ се задължава да не променя цената на заплатените от клиента услуги, освен в изключителни случаи, когато това е икономически обосновано.

6.3 Хотел „Дрийм“ не носи отговорност за загубени, забравени или откраднати вещи от стаите, както и за щети, причинени от трети лица.

6.4 Всички рекламации, свързани с качеството на заплатените услуги, трябва да бъдат предявени от клиента на място в хотела за отстраняване на слабостите. Предявяването се извършва в писмена форма. В случай, че претенциите не бъдат удовлетворени, клиентът следва да изиска от отговорно лице съставяне на протокол. В срок от 3 (три) работни дни след съставянето му клиентът ще получи официалното становище по проблема от управата на хотела.

6.5 Когато клиентът прави резервация, встъпва в договорни отношения с хотела и приема общите му. Клиентите, ползващи услугите хотел „Дрийм“ следва да бъдат пълнолетни според българското законодателство /навършили 18 (осемнадесет) години/. Деца се допускат единствено, в случай, че са придружени от родителите си или други законни представители.

6.6 Суми за заявени, но неизползвани изцяло или частично услуги по вина на клиента, не се възстановяват.

6.8 Разходите за допълнителни услуги не се калкулират автоматично в крайната цена и трябва де се заплатят отделно в хотела.

6.9 Клиентът поема отговорността да спазва общоприетите норми на добро поведение по време на престоя си в хотела. Всички разходи за причинени материални щети към хотела се дължат от клиента.

6.10 Клиентите са длъжни да не оставят децата си без надзор на територията на хотела. Екипът на хотел „Дрийм“ не носи отговорност за лица под 18 год., оставени без надзор.

6.11 Хотел „Дрийм“ си запазва правото да променя информацията в тази страница и общите условия по всяко време. Въпреки, че се полагат всички усилия за предоставяне на вярна и точна информация, това не винаги може да бъде гарантирано.

6.12 По всички спорове и правни въпроси, неуредени с настоящите общи условия и възникнали във връзка с използването на сайта www.hoteldream.bg сила са законовите задължителни разпоредби в Република България.

6.13 Настоящите общи условия са приети от и хотел „Дрийм“ следва да бъдат публикувани на интернет страницата на хотела, а при поискване следва да бъдат предоставяни на гостите и посетителите на хотела.

Политика за поверителност

Защитата на Вашите лични данни е важна за нас. Ние оценяваме оказаното ни доверие избирайки да посетите и разгледате www.hoteldream.bg  за Вашата онлайн резервация и следваме произтичащите от това ангажименти да пазим неприкосновеността на предоставената ни от Вас лична информация като се стремим строго да се придържаме към ЗЗЛД.  Настоящият документ, който подлежи на периодични актуализации, описва как използваме и обработваме личната Ви информация. Тук също ще намерите информация как да се свържете с нас, ако имате въпроси относно защитата на личните Ви данни. Йото ГРУП ООД е в качеството си на собственик на www.hoteldream.bg.

Може да се свържете с нас на адреса ни на управление:

Гр.София , бул. Александър Малинов 74

Телефон за връзка с управителя на хотел Дрийм: 0885982273 или 0885982219

Или като ни изпратите запитване на имейл адрес: reservation@hoteldream.bg

Следващата декларация представя как е гарантирана защитата на данните и какъв вид данни за какви цели се събират.

Събиране, обработка и предаване на лични данни:

Всеки клиент, може да посети нашия сайт, без да остави никакви лични данни. Личните данни се събират, само ако ги предоставяте доброволно, например когато правите резервация за настаняване или извършвате запитване. Когато правите запитване за резервация, чрез нашата страница, Вие ще бъдете помолени да попълните онлайн форма, която съдържа: име, адрес, имейл, телефонен номер за връзка. Тази информация е необходима за обработка на заявката и завършването на поръчката (включително изпращането на имейл до Вас за потвърждение на поръчката)

Ние събираме следните видове лична информация:

Вашето лично име и фамилия, имейл адрес, телефонен номер за обратна връзка

Данни за престоя ви, включително дати на пристигане и заминаване, специални изисквания, информация за избора ви на услуги (включително избор на стая, удобства и други използвани от вас услуги).

Защо събираме, използваме и споделяме вашата лична информация?

Резервации: ние използваме вашата лична информация, за да можем да осъществим вашата онлайн резервация и да ви изпратим имейл с потвърждение, предхождащ вашето настаняване и информация за региона и вашето място за настаняване.

При настаняване и регистриране в хотел Дрийм -вашето лично име и фамилия, единен граждански номер, телефонен номер.

Данни за престоя ви, включително дати на пристигане и заминаване, специални изисквания, информация за избора ви на услуги (включително избор на стая, удобства и други използвани от вас услуги).

Данни , събирани при плащане,направено от или към Йото Груп ООД– номер на кредитна или дебитна карта,банкова сметка и друга банкова или платежна информация,събирана при и обработвана във връзка с извършване на плащането по банков път,чрез директен дебит или през онлайн платформата.

Данни при предоставени при участие в игри,томболи и/или други сезонни или промоционални кампании,организирани от Йото Груп ООД и адресирани до неограничен кръг лица,включително и чрез социалните мрежи.

Данни , информация за избрания от Вас начин на плащане,извършени и дължими плащания.

Отзиви от гости: възможно е да използваме вашата информация за контакт, за да ви поканим да напишете отзив след престоя си. Това помага на други пътуващи да изберат мястото за настаняване, което най-добре отговаря на техните нужди.

Изпълнение на регулаторни и законови задължения: възможно е да използваме личната ви информация с цел изпълнение на регулаторни и законови задължения.

Разследване и превенция на измамите: възможно е да използваме личните ви данни с цел разследване и превенция на измамите и други незаконосъобразни или нежелателни действия.

Подобряване на нашите услуги: Не на последно място, ние използваме личните ви данни с цел статистически анализ, подобряване на нашите услуги, потребителския опит и функционалността и качеството на туристическата информация и онлайн услугите, които предлагаме.

Съгласие и използване на данни за посочените цели:

Когато въвеждате лични или служебни данни (електронни адреси, имена, адреси), разкриването на данните се извършва напълно доброволно. Въвеждайки данните, Вие давате съгласие за събирането, обработката и използването им с цел установяване на контакт. Събиране, обработка и използване за каквито и да са други цели не се извършва. Това съгласие може да бъде отменено по всяко време, считано за бъдещ период.

Предаване на вашите лични данни не се извършва, освен ако изрично желаете това.

Сигурност:

Йото Груп ООД и www.hoteldream.bg прилагат цялостни технически и организационни мерки за защита на предоставяните данни срещу случайно или умишлено манипулиране, загуба, унищожение и достъп от неупълномощени лица. Нашите мерки за сигурност се подобряват непрекъснато, в крак с технологичното развитие.

 

Как споделяме вашите лични данни с трети лица?

Възможно е да споделяме вашите данни с трети лица при условията, описани по-долу.

Booking.com: работим заедно с Booking.com B.V., с адрес: Herengracht 597, 1017 CE Amsterdam, Нидерландия (www.booking.com) (наричана по-нататък Booking.com), за да предлагаме услуги за онлайн резервации. Въпреки че цялото съдържание се намира на този уебсайт и че осъществявате резервацията си директно при нас, резервациите технически се обработват от Booking.com. Поради тази причина споделяме информацията, която сте ни предоставили на този уебсайт с Booking.com и нейните дъщерни дружества. Тя може да включва лична информация като името ви, информацията ви за контакт, банковата ви информация, имената на пътуващите с вас гости и услугите, които сте избрали по време на резервацията си. За да научите повече за Booking.com и дъщерните й дружества, посетете „За Booking.com“. Booking.com може да ви изпрати имейл-потвърждение, имейл, предхождащ вашето настаняване и информация за региона и вашето място за настаняване. Booking.com също така ще ви предостави денонощно обслужване на клиенти, от офиси на място и на над 20 езика. Предоставяйки ни своята информация, вие предоставяте възможност на сътрудниците от отдел Връзка с клиенти да ви окажат помощ, когато такава ви е необходима. Booking.com може да използва данните ви за технически, аналитични или маркетинг цели, както е описано по-подробно в https://www.booking.com/content/privacy.bg.html. Това може да означава, че данните ви ще бъдат споделени с други компании част от Priceline Group

Ако имате въпроси относно обработката на вашата информация от Booking.com, моля пишете на reservation@hoteldream.bg

Трети лица – доставчици: Възможно е да използваме като доставчици на услуги трети лица (процесори), които да обработват вашите данни от наше име. Този процес е свързан с улесняване на плащанията за резервациите, изпращане на рекламни материали или за изготвяне на статистики. Тези доставчици са обвързани с клаузи за конфиденциалност и нямат право да използват вашите лични данни за своите собствени цели или за целите на други страни.

Трети лица , обработващи лични данни, които въз основа на договор с Йото Груп ООД – обработват личните Ви данни от името на фирмата или имат пряк/косвен достъп до личните Ви данни

Лица , които по възлагане на Йото Груп ООД поддържат оборудване и софтуер,използвани за обработване на личните Ви данни

Лица, предоставящи услуги по сервизна поддръжка на крайни устройства

Лица, осъществяващи дейности по инсталация и / или поддръжка на адреси за предоставяне на услугата

Банките, обслужващи плащанията,извършени от Вас

Охранителни фирми, притежаващи лиценз за извършване на частна охранителна дейност,обработващи видеозаписите от обекти на Йото Груп ООД и /или поддържащи други регистри в процеса на осигуряване на пропускателния режим на същите обект

Компетентни органи: Ние разкриваме лични данни на правоприлагащите органи и други държавни органи, доколкото това се изисква от закона или е необходимо за предотвратяването, разкриването и съдебното преследване на престъпни деяния и измами.

Може ли да откажете предоставянето на лични данни на Йото Груп ООД и какви са последиците от това:

За да имаме удоволствието да Ви настаним и регистрираме в нашия семеен хотел, ние се нуждаем от определени данни, които са необходими за изпълнение на нормативните задължения на Йото Груп ООД.

Непредоставянето на следните данни възпрепятства възможността Йото Груп ООД да действа спрямо законовите норми, които са ни възложени от ЗСч,Закона за туризма, ЗДДС , Закона за местни данъци и такси, ДОПК , както и води до нарушение от наша страна, ако не предоставим необходимата информация изисквана от нас ежедневно като туристически обект:

При настаняване и регистрация в хотел Дрийм- Три имена ,ЕГН или личен номер на чужденец, адрес,телефон и или адрес на електронна поща за връзка с Вас, или посочено от Вас лице за контакт.

Данни, събирани при плащане, направено от или към Йото Груп ООД – номер на кредитна или дебитна карта,банкова сметка и друга банкова или платежна информация,събирана при и обработвана във връзка с извършване на плащането по банков път,чрез директен дебит или през онлайн платформата.

Съхранение на лични данни:

Ще съхраним личните Ви данни за период от 10 години ( чл.12 от ЗСч, във вр. с чл. 5 от КСО ). Всички лични данни , които съхраняваме са обект на това заявление за  конфиденциалност.

Бисквитки

Какво представляват Бисквитките?

Бисквитките представляват малко количество данни, които даден уебсайт запазва на вашия компютър или мобилно устройство при посещение на уебсайта. Повечето уебсайтове използват Бисквитки, за да подобрят функционирането на уебсайта.

Как използваме Бисквитки?

Стремим се да ви предоставим удобен за използване уебсайт, който отговаря на нуждите и желанията ви. За да постигнем това, използваме следните видове Бисквитки:

Технически Бисквитки: Използваме технически Бисквитки, за да ви покажем нашия уебсайт. Техническите Бисквитки са абсолютно необходими за правилното функциониране на уебсайта.

Добитата информация се използва от хотел Дрийм за автоматизация на маркетинговата им дейност, връзка с клиенти и събиране на информация от сектора. Тези технологии се използват за анализ на тенденциите, администрация на уебсайта, проследяване на движението на потребителите в рамките на уебсайта и събиране на демографска информация за потребилите ни като цяло. Ние може да получаваме доклади, базирани на използваните от тези компании технологии както на индивидуално, така и на общо ниво. Доставчиците, с които работим са поели отговорността да се придържат към отговорни практики и стандарти на работа и управление на данните.

Как можете да управлявате Бисквитките според предпочитанията си?

Използвайте настройките на браузъра си, например Internet Explorer, Safari, Firefox или Chrome, за да изберете кои Бисквитки да приемате и кои да отхвърляте. Местоположението на тези настройки зависи от браузъра. Използвайте функцията за „Помощ“ на вашия браузер, за да откриете нужните ви настройки.

Сигурност:

Какви процедури по сигурността използваме за защита на личните ви данни?

Ние използваме разумни работни системи и процедури в защита на личните данни, които ни предоставяте. Освен това използваме процедури за сигурност и технически и физически ограничения на достъпа и използването на лична информация на нашите сървъри. Само оторизиран персонал има достъп до личната информация в процеса на работата си.

Достъп до информация:

Как можете да контролирате личните данни, които сте ни предоставили?

Вие имате правото да видите личната информация, която пазим за вас. Можете да изискате преглед на личните си данни, като се свържете с нас по имейл на reservation@hoteldream.bg . Моля, напишете „Заявка за лични данни“ в полето „Относно“.

Може да се наложи да запазим определена информация за правни или административни цели като деловодство или с цел разкриване на измами.

Право на жалба:

Имате право на достъп до Вашите данни, които обработваме, както и право на коригиране, ограничаване на обработката, преносимост на данни ,оттегляне на съгласието и възражение.

Ако смятате, че нашето обработване на Вашите данни нарушава разпоредбите за защита на лични данни или ако смятате, че правата Ви според тези разпоредби са били нарушени по някакъв начин, можете да се обърнете към компетентния административен орган. В  България това е Комисията за защита на личните данни.

Благодарим Ви за отделеното време!

Провери наличност

1 Стая , 1 Възрастен , 0 Деца
Стаи
Възрастни
Деца